Reklamációs ügyintézés

 
 
Kezdőlap > Reklamációs ügyintézés
 

Az Alkohol-szonda.hu webáruház reklamáció ügyintézése

Az alkohol-szonda.hu jótállási ügyintézés menete (Eljárás hibás termék esetén), mely megszabja a reklamálás feltételeit az üzemeltető/eladó és a megrendelő/vevő között.
 
Bevezető rendelkezések.
 
1. Az alkohol-szonda.hu üzemeltetője a VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob 90026, Szlovákia.
 
2. Az alkohol-szonda.hu megrendelője (vásárló) minden olyan természetes vagy jogi személy, aki elküldi az áru (termék/ek vagy szolgáltatás/ok) elektronikus megrendelőlapját.
 
3. Hibás termék szállítása esetén jótállási és szavatossági (kellék- és termékszavatosság) kötelezettség áll fent, melyre a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2013. (IX.22.) Kormányrendelet megfelelő rendelkezései vonatkoznak.
 
4. Hibás teljesítés esetén az eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Amennyiben az eladó a szerződés megkötésekor a teljesítésre (termékek szolgáltatása) jótállási kötelezettséget vállal vagy jogszabályi előírás alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt helytállni tartozik az értékesített termékekért. Ebben az esetben az eladó a helytállási kötelezettség alól akkor mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagyis a hiba a nem rendeltetésszerű használat következménye.
 
A jótállási ügyintézés menete:
 
1. Az eladót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza. A jótállás érvényesítésére vonatkozó igényt a vásárló köteles írásban vagy e-mailben eljuttatni az eladónak.
 
2. A reklamációból egyértelműnek kell lennie az alábbiaknak:
* ki nyújtja be a reklamációt (vezetéknév, keresztnév, cím)
* a reklamáció tárgya, illetve mit követel a vásárló
* helyes címmegjelölés
* a reklamáció feladásának pontos időpontja
* a megrendelő vagy az őt képviselő meghatalmazott személy aláírása
 
3. Amennyiben meghatalmazott személy nyújtja be a jótállási igényre vonatkozó kérelmet, a megrendelőtől/vevőtől csatolnia kell egy meghatalmazást, mellyel igazolja, hogy ő képviseli a vevőt az eljárásban.
 
4. Amennyiben a jótállási igény nem tartalmazza a 2. pontban felsoroltakat, a reklamációt hiányos volta miatt megalapozatlannak tekintjük.
 
5. A reklamáció elrendezésére legfeljebb 30 nap áll rendelkezésre a beadástól számítva. A megrendelő az ügyfél számára írásos igazoló dokumentumot állít ki.
 
6. A reklamáció érvényesítésének napja az az időpont, amikor:
* postai küldemény esetén a reklamáció beérkezik az eladóhoz
* elektronikus levél esetén az a nap, amikor az e-mailt az eladó megkapja.
 
7. Azokra a rendelkezésekre és esetekre, amelyeket nem foglaltunk a Jótállási ügyintézés menetébe, az eladó és vevő közötti további szerződések és a Magyarország területén érvényben lévő törvények és előírások vonatkoznak.
 
8. Az üzemeltetőnek jogában áll a jogi előírások és a vállalkozói közeg változásai miatt módosítani vagy kiegészíteni ezeket a rendelkezéseket. Az üzemeltető mindig aktuálisan jelzi a garanciális változásokat a weboldalán.
 
Ez a reklamációs rend 2016. október 1-jén lép életbe. Az üzemeltető fenntartja a jogot a reklamációs rend változtatására annak előzetes bejelentése nélkül is.